Om sidan

Information om identitetsskydd.se

Identitetsskydd.se är en webbplats med information om nätbedrägeri och identitetskapning. Tanken med sidan är att utbilda privatpersoner och företag om riskerna på Internet och hur man bäst skyddar sin identitet och motverkar bedrägerier.

Sidan drivs i första hand ideellt men annonser kan förekomma för att täcka våra webbkostnader.