Förlorade ID-handlingar

Pass, ID-kort och körkort är värdehandlingar
Anmäla direkt om du blir av med en handling!

Omkring 170 000 pass är på drift i Sverige och ingen vet var eller vem som använder sig av dessa. Därutöver är en stor mängd stulna körkort och borttappade ID-kort i händerna på fel människor. Stulna legitimationerna används vid identitetskapningar och bedrägerier. Bara under förra året anmäldes omkring 67 000 ID-kapningar, vilket är en ökning med 20 procent jämfört med året innan. I många fall används kapade ID-handlingar för att möjliggöra olika typer av brottslig verksamhet.

Anmäl borttappat Pass och ID

Har du förlorat eller tappat bort pass eller ditt nationella ID-kort, skall du anmäla detta till polisen genom att besök en polisstation eller ringa 114 14. Ditt ID kommer då att spärras i Sverige och datan finns även tillgänglig inom Schengen Information System, SIS, och Interpol.

Om du återfinner dina handlingar skall du kontakta polisen för att makulera de gamla handlingarna och ersätta dem med nya.

Anmäl förlorat körkort

Skulle du tappa bort eller på annat sätt förlorat ditt körkort skall detta anmälas till Transportstyrelsen. Har körkortet blivit stulet skall även en polisanmälan upprättas.


Identifikationskort är en värdehandling

Se till att alltid förvara ID/Pass på ett säkert vis! Om du medvetet låter någon annan använda din id-handling kan vara att betrakta som missbruk av urkund. ID-handlingar är eftertraktade då de kan användas i diverse olagliga syften. Att använda falsk identifiering är ett brott, men inte helt ovanligt i samband med köp av varor och tjänster eller i samband med tecknade av avtal och lån.