Identitetsstöld

Många bedrägeri & intrång utförs med stulen identitet

Identietsstöld är ett samlingsbegrepp som används för att beskriva olika former av bedrägeri/intrång som utförs under falsk identitet.

Vanliga typer av identitetsstöld är att utomstående individer, vilka ofta ingår i kriminella ligor, gör köp eller tar lån under falsk identitet.

Detta kan ske genom att man kommit över id-handlingar, en unik handling som identifierar och bekräftar vem du är. ID-kort, körkort och BankID är alla exempel på gilltiga identietshandlingar som kan användas för att bevisa att du faktiskt är den du utger dig för att vara. I Sverige uppskattas omkring 150.000 - 200.000 svenska pass tros vara på drift, vilka i orätta händer mycket väl kan missbrukas.

Många gånger sker identitetsstölder helt utan huvudmannens kännedom. Brottslingar kan exempelvis göra adressändringar utan den enskildes kännedom eller hålla postlådor under bevakning och begå brott som märks för när okända betalfakturor börjar dimpa ner.

Tre steg för att begränsa riskerna för Identitetsstöld:

Steg 1 är det mest grundläggande skyddet. Det handlar om att du ser till att alltid förvara dina värdehandlingar så som ID-kort, kreditkort och ev. säkerhetskoder på ett sådant vis så att ingen kan komma åt dem.

Steg 2 är att begränsa möjligheterna till att göra flyttanmälan/adressändring på nätet. För att göra en sådan anmälan elektroniskt krävs att du loggar in med BankID, vilket ökar din personliga säkerhet.

Steg 3är att teckna ID-skydd som varnar dig om något misstänkt sker. Då får du direkt reda på om någon försöker sig på att använda din identitet för att låna pengar eller köpa varor.