Nätfiske

Upplägg, brev och program som stjäl personliga uppgifter

Det svenska begreppet nätfiske kommer av engelskans phishing som åsyftar olika olagliga metoder vilka bedragare använder för att komma över viktiga elektroniska resurser som uppgifter om kreditkortsnummer, lösenord eller annan känslig information.

Nätfiske kan ske på fler olika vis. Vanligast förekommande är nätfiske i form av bluff mail, där avsändaren sägs vara en bank eller annat väletablerat företag. Breven är ofta professionellt utformade och ser ut att vara skickade från en etablerad organisation, vilket gör att mottagaren lätt luras att tro att breven är genuina.

Ta för vana att aldrig lämna ut känsliga uppgifter utan att först kontrollera med företaget om de verkligen står för förfrågan. Som grundregel frågar etablerade verksamheter aldrig efter känsliga uppgifter (t.ex. lösenord) via e-post.

Observera även att dessa brev kan ibland även innehålla länkar eller bifogade-filer med skadligt innehåll. Undvik att klicka på dessa länkar och ladda aldrig ner och öppna filer från okända avsändare.