Skydda din identitet

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå är vart tionde anmält brott ett bedrägeribrott. Från år 2003 till 2014 ökade anmälningarna kopplade till denna typ av brottslighet från 37 000 till 156 000. Identitetskapning är den form av bedrägeri som ökat absolut mest och snabbast de senaste åren. Att skydda sitt namn och sin identitet från kapning är därför viktigare än någonsin tidigare.

bild UC ID-skydd
 • Smidigt ID-skydd
 • Hjälp dygnet runt
 • Bedrägerivarning via mail/sms
 • Möjlig ekonomisk ersättning
 • UC är Ledande inom kreditupplysning
 • Mer info/Beställ
Prisinfo: 69 kr/mån
Avtal: 12 månader
bild Mysafety Försäkringar AB
 • Få första 3 mån gratis
 • Hjälp att bestrida krav
 • Hjälp att återställa din kreditstatus
 • 5 000 kr i ersättning vid spärrat personnummer
 • Ersätter förluster upp till 200 000 kr
 • Mer info/Beställ
Prisinfo: 69 kr/mån
Avtal: 12 månader
bild AIG ID-skydd plus
 • Skydd vid ID-stöld
 • Obehörig samtalsdebitering
 • Rån i samband med kontantuttag
 • Försäkringen lämnar ersättning för nycklar
 • Ersätter stulen mobiltelefon
 • Mer info/Beställ
Prisinfo: 79 kr/mån
Avtal: 12 månader
-->

Identitetsskydd.se är en oberoende sajt med information om olika bedrägeriformer, vanliga tillvägagångssätt och tips på hur du bäst förhindrar att kapning, stöld och bedrägeri sker i ditt namn.Hur skyddar man sig mot ID-kapning?

Tyvärr finns det idag inga metoder, lösningar eller id-skydd som kan utlova ett heltäckande skydd mot identitetsstöld, men det finns mycket man kan göra för att minska risken att bli utsatt.

Absolut viktigast är att alltid se till att förvara värdehandlingar på en säker plats. Många bedägerier och stölder hade kunnat hindras om säkerhetsrutierna var bättre. Låt aldrig kreditkort, ID-handlingar och känsliga koder ligga framme på platser där utomstånde har tillträde.

Var noga med att alltid tömma postlådan och agera tidigt om det dykerupp märklig post, kreditupplysningar och fakturor på saker du ej beställt. Det är viktigt att alltid bestrida dessa fakturor och polisanmäla misstänkta ID-kapningar. Se även till att skaffa ett lås till postlådan om du inte har möjlighet att tömma den regelbundet.

ID-skydd

Även om man vidtar alla grundläggande åtgärder för att skydda sin identitet kan man drabbas av missbruk, bedrägerier och stöld. Genom att teckna ett ID-skydd blir du automatiskt uppdaterad om någon förändring sker med din kreditupplysning hos UC. ID-skyddet fungerar som en försäkring som täcker eventuella skulder som uppstår vid ID-kapning.